WASHINGTON - Lầu Năm Góc đã báo cáo sự gia tăng lớn nhất trong một ngày về các ca nhiễm coronavirus trong Bộ Quốc phòng vào thứ Năm. Lầu Năm Góc đã báo cáo tổng cộng 1.638 trường hợp trong Bộ Quốc phòng vào thứ Năm, tăng 233 trường hợp chỉ qua một đêm. Trong số 1.638 trường hợp, 953 trường hợp là quân nhân tại ngũ, 319 trường hợp dân sự, 269 người phụ thuộc và 97 nhà thầu. Vào thứ Hai, Bộ Quốc phòng xác nhận rằng thành viên dịch vụ đầu tiên của Hoa Kỳ đã chết vì coronavirus. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Quân đội New Jersey đã phải nhập viện vào ngày 21 tháng 3 và tử vong một tuần sau đó vào thứ Bảy do virus.
máy in tại đây
hội an nha
dây chuyền