Warren Buffett tham quan các ki-ốt mua sắm tại BHASM 2019 ở Omaha, NE vào ngày 3 tháng 5 năm 2019.Gerard Miller | CNBCWarren Buffett đang đặt cược lớn vào chỉ năm cổ phiếu, hồ sơ thu nhập quý đầu tiên của Berkshire Hathaway tiết lộ.Berkshire có các khoản đầu tư cổ phiếu với giá trị 180 tỷ USD.
cần thơ nghe
vào xem thêm dây chuyền tại đây nhé
laptop