Những hộp giày được xếp thành chồng cao dành cho người mua sắm tại một cửa hàng Costco ở Alhambra, California, vào ngày 19 tháng 8 năm 2019 Frederic J. Brown | AFP | Theo Oppenheimer, hoạt động kém hiệu quả gần đây của Getty ImagesCostco là một điểm tốt để gia nhập cổ phiếu, theo Oppenheimer. Oppenheimer cũng đã nâng mục tiêu giá của mình trên Costco lên 335 đô la / cổ phiếu từ mức 300 đô la. "Chúng tôi nhận thấy tiềm năng cho một giao dịch bắt kịp vì các nhà đầu tư cuối cùng có thể trở thành kẻ tụt hậu", nhà phân tích Rupesh Parikh của Oppenheimer cho biết trong một lưu ý cho khách hàng hôm thứ Ba. đã tăng khoảng 4% kể từ cuối tháng 8, trong khi S&P 500 tăng khoảng 16% trong cùng kỳ. Tỷ lệ giá trên thu nhập tương đối của Costco, so sánh tỷ lệ P / E hiện tại với tỷ lệ P / E trong quá khứ, đã giảm xuống 1,8 lần từ mức cao nhất 2,07 lần vào cuối tháng 8 năm 2019. Oppenheimer cho biết mức định giá hấp dẫn hơn của Costco là một cơ hội mua hàng.