Một phụ nữ nhìn vào điện thoại của mình trước bảng hiệu Verizon Fios ở Quảng trường Thời đại ở New York ngày 11 tháng 3 năm 2016.Brendan McDermid | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Goldman Sachs đang khuyến nghị khách hàng mua một cổ phiếu ổn định trong bối cảnh rối loạn coronavirus, chứng kiến mức tăng hai chữ số trong tên gọi.
vòng đeo tay nha
vào Thời trang
đi đến ipa