Jeremy SiegelDavid Orrell | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Giáo sư Jeremy Siegel của Trường Wharton nói với CNBC hôm thứ Sáu rằng thị trường chứng khoán có thể vẫn biến động nhưng sẽ không kiểm tra lại mức thấp do coronavirus của nó. "Chắc chắn không có gì lạ khi mong đợi một số đợt thoái lui ... nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến gần đến mức thấp nhất trong ngày 23 tháng 3", Siegel nói trên "Closing Bell."
sáy tóc
núi chúa
click Bất động sản