Tổ chức Y tế Thế giới đã tự nhận thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã làm sai. "Tôi chỉ thị cho chính quyền của tôi tạm dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới trong khi một cuộc đánh giá được tiến hành để xem xét vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc quản lý sai và bao che Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng việc làm suy yếu cơ quan này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu sẽ rất nguy hiểm. Những lời chỉ trích của Tổ chức Y tế Thế giới đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong một cuộc khủng hoảng y tế quốc tế như thế nào? Xem video trên để tìm hiểu thêm về mối thù tài trợ giữa Nhà Trắng và Tổ chức Y tế Thế giới.
vào giá vàng bạn nha
tại đây nghe
Bạn trẻ