Một công nhân đang lắp ráp một chiếc hộp để giao hàng tại trung tâm thực hiện của Amazon ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 4 năm 2019. Clodagh Kilcoyne | Theo một lưu ý mới từ Credit Suisse, cuộc khủng hoảng coronavirus có thể gây ra "sự thay đổi vĩnh viễn" trong nền kinh tế Mỹ, điều này sẽ làm tổn thương một số công ty công nghệ và thúc đẩy những công ty khác, theo một lưu ý mới từ Credit Suisse. Các chủ đề chính sẽ thay đổi thế giới kinh doanh sau khi cuộc khủng hoảng qua đi và xác định hai cổ phiếu công nghệ lớn có vị trí tốt nhất để tận dụng.
đi vào tài xế nha bạn
cần thơ nghe
click xem thêm công viên