Các nhà giao dịch làm việc trước khi tiếng chuông đóng cửa tại Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 14 tháng 8 năm 2019 ở Thành phố New York.JOHANNES EISELE | AFP | Nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu đã tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong năm mới - vì vậy đã đến lúc bắt đầu thu lợi nhuận trong khi chờ đợi một cơ hội khác để tái gia nhập thị trường, một nhà đầu tư cho biết hôm thứ Ba. "Tôi thực sự bắt đầu nghĩ về việc cắt giảm Simon Fentham-Fletcher, giám đốc đầu tư tại Freedom Asset Management, nói với CNBC của "Capital Connection". "Vì vậy, theo quan điểm của tôi, vâng, tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu giảm giá 1, 2, 3% và ... cất một số tiền mặt (để bạn có thể sử dụng khi có sự điều chỉnh từ 5 đến 10% ", ông nói thêm. Fentham-Fletcher dự đoán rằng S&P 500 có thể tăng 15 % vào cuối năm nay. Ông cho biết sự leo thang của chỉ số chứng khoán có thể sẽ được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn còn vững mạnh. CIO cho biết: “Tôi vẫn nghĩ rằng môi trường tổng thể đối với chứng khoán có động lực tăng trưởng rất mạnh mẽ”. CIO cho biết thêm rằng ý tưởng giao dịch hàng đầu của mình trong năm nay là đầu tư vào tài sản của các thị trường mới nổi. Ông dự đoán rằng sẽ có một dòng tiền đổ vào các thị trường mới nổi do một số bất ổn, bao gồm cả chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, dường như đã thoái lui.