Mọi người đứng xếp hàng trong khi đeo khẩu trang ở khu phố Elmhurst vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 ở Thành phố New York.Stephanie Keith | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Các nhà đầu tư lo lắng về việc khóa máy kéo dài trong thời gian bùng phát coronavirus nên lo ngại hơn về một làn sóng ca bệnh thứ hai, theo một chiến lược gia định lượng tại JPMorgan.
xem điện thoại
vào xem trang sức nghe
điện thoại