Aswath Damodaran Nguồn: CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Giáo sư tài chính Đại học New York và "trưởng khoa định giá" Aswath Damodaran cho biết trên "Bữa trưa quyền lực" của CNBC rằng sự phục hồi của thị trường có thể mở đường cho các đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Damodaran nói rằng các công ty tư nhân được định vị để tận dụng những thay đổi sau khi virus lây lan sẽ có thể tiếp cận thị trường công cộng.
xem thêm Bất động sản
hà nội nghe bạn
vào xem thêm thời sự