Peloton machineSource: Peloton (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) từ mua, gửi cổ phiếu của nhà sản xuất xe đạp cố định giảm 2,5% trong giao dịch tiếp thị trước vào thứ năm.
tủ lạnh
sáy tóc